bewindvoerder groningen

Betrouwbaarheid,betrokkenheid en flexibiliteit zijn de kernwaarden van Senturra

Een persoonlijke benadering vinden wij belangrijk, evenals een nauwe samenwerking met hulpverleners in ons streven naar maatwerk.
Zo zijn wij bijvoorbeeld uitstekend in staat om een optimale financiële huishouding te koppelen aan de perfecte zorg en begeleiding, door de situatie van iedere cliënt regelmatig te evalueren en, waar nodig, aan te passen.

lees verder  »

Beschermingsbewindvoering

Wanneer u niet zelf uw geldzaken en administratie kunt regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw rekeningen worden betaald, zoals de huur en de gas- en elektriciteitsrekening. Ook de belastingaangifte en het aanvragen van huur- en zorgtoeslag zijn zaken die een bewindvoerder voor u uitvoert.

Als u gebruik wilt maken van de hulp van een bewindvoerder dan moet de kantonrechter daar eerst zijn toestemming voor geven. Wanneer die toestemming er eenmaal is, bent u officieel onderbewind gesteld.

Vanaf het moment dat u onderbewind gesteld bent, mag u niet meer zelf beslissen wat er met uw geld gebeurt. De bewindvoerder is daarover dan de baas; hij heeft er het beheer over.

meer bewindvoering »

Nieuws

Goede vrijdagen en Pasen
De betalingen van 18 april t/m 21 april worden verwerkt op donderdag 17 april
Dag van de Arbeid
De betalingen van donderdag 1 mei 2014 worden verwerkt op woensdag 30 april
Hemelvaartsdag
De betalingen van donderdag 29 mei worden verwerkt op woensdag 28 mei De betalingen van vrijdag na hemelvaart (30 mei), worden verwerkt op vrijdag 30 mei
Pinksteren
De betalingen van 7 juni tot en met 9 juni worden verwerkt op 6 juni.

Curatele

Wanneer een persoon niet meer in staat is om zowel zijn financiële (geld en goederen) als persoonlijke belangen (verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding) te behartigen, dan kan hij onder curatele gesteld worden.

meer curatele »

Voorlichting

Wilt u graag een voorlichting over beschermingsbewind, curatele en schuldenregeling, dan kan Senturra Bewindvoering een voorlichting voor u organiseren.

meer voorlichting »

Financiële coaching

Voor mensen met een lichamelijke beperking,  fysieke beperking of een psychische achtergrond die niet of onvoldoende in  staat zijn hun financiële zaken te regelen, bieden wij ondersteunende  begeleiding. Niet alleen voor mensen die volledig zelfstandig wonen, maar ook  aan hen die vanuit een instelling begeleid zelfstandig wonen.

meer coaching »

Mentorschap

Het kan zijn dat een persoon niet meer in staat is om zijn persoonlijke belangen te behartigen. Een mentor kan deze beslissingen met betrekking tot verzorging, verpleging en begeleiding dan overnemen.

meer mentorschap »

Hulp bij Loonbeslag werknemer

De afgelopen jaren constateerde 70% van de werkgevers een drastische stijging in het aantal loonbeslagen. Ook het ziekteverzuim bij mensen met schulden neemt steeds meer toe.

Financiële problemen kunnen mensen ziek maken, tot een verslechterde sfeer of tot gevaarlijke situaties leiden op de werkvloer. Werknemers met financiële problemen kosten organisaties veel tijd en energie en veel geld!

lees verder »