bewindvoerder groningen

Beëindiging van de bewindvoering

Als de kantonrechter u eenmaal onder bewind heeft gesteld, dan blijft u dat
in principe voor de rest van uw leven. Maar het komt ook wel voor dat iemand
na verloop van tijd weer in staat is om zelf voor zijn geld en administratie te
zorgen. Als u denkt dat dat op u van toepassing is, dan kunt u vragen aan de
kantonrechter of hij de bewindvoering wil beëindigen. Wanneer de kanton-
rechter daarmee akkoord gaat, stopt dus de taak van uw bewindvoerder.