Budgetcoaching

Het doel van budgetcoaching is om u te leren volledig zelfstandig en op de best mogelijke manier uw geldzaken te regelen, zodat u niet (weer) in de financiële problemen raakt. Onze budgetcoaches helpen u bij het aanleren van financiële vaardigheden. Voorbeelden van financiële vaardigheden zijn het bijhouden van een kasboek, het (leren) herkennen van besparingsmogelijkheden of het maken van een financiële (jaar)planning.

De aanpak van onze budgetcoaches is persoonlijk en laagdrempelig. Bovendien waarborgen ze uw privacy door een strikte geheimhoudingsplicht na te streven.

Hoe werkt budgetcoaching in de praktijk?

Stap 1: de aanvraag

Wanneer u belangstelling heeft voor budgetcoaching kunt u ons bellen op nummer 050-30 50 899. Als tijdens dat telefoongesprek blijkt dat deze vorm van financiële dienstverlening geschikt voor u is, maken wij een afspraak met u voor een intakegesprek. Het kan ook blijken dat een andere vorm beter bij uw situatie past, bijvoorbeeld budgetbeheer of bewindvoering.

Stap 2: het intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats bij ons op kantoor. Tijdens dit gesprek maakt u kennis met uw budgetcoach en formuleert u uw hulpvraag. Dat betekent dat u aangeeft bij welke financiële kwestie(s) u precies begeleiding wenst. Als de hulpvraag duidelijk is, maakt uw budgetcoach – in overleg met u – een plan van aanpak. Dat plan betreft bijvoorbeeld afspraken over hoe vaak u bijeenkomt, welke onderwerpen er aan de orde komen en welke doelen u wilt bereiken.

Stap 3: de coachingsgesprekken

Aan het eind van het intakegesprek maakt u een nieuwe afspraak met uw budgetcoach. Deze keer betreft het een afspraak voor het eerste coachingsgesprek. Ook de coachingsgesprekken vinden plaats bij ons op kantoor. De budgetcoach geeft u tips en aanwijzingen die u in de praktijk kunt toepassen. Daarnaast krijgt u opdrachten die u thuis moet uitvoeren. Op die manier kunt u uw financiële vaardigheden oefenen en verbeteren. Wanneer u een opdracht heeft uitgevoerd, bespreekt u de resultaten daarvan tijdens het eerstvolgende coachingsgesprek.

Stap 4: beëindiging van de samenwerking

Het meest natuurlijke moment om de samenwerking met Senturra te beëindigen, is als u uw budgetcoach niet meer nodig heeft om uw financiële zaken te regelen. U heeft dan immers het doel bereikt dat u wilde bereiken. Maar als u de samenwerking eerder wilt beëindigen, bent u daar uiteraard volledig vrij in. U hoeft ook geen opzegtermijn in acht te nemen.

 

login