Over Senturra Bewindvoering

Visie

Een persoonlijke benadering vinden wij belangrijk, evenals een nauwe samenwerking met hulpverleners in ons streven naar maatwerk. Zo zijn wij bijvoorbeeld uitstekend in staat om een optimale financiële huishouding te koppelen aan de perfecte zorg en begeleiding, door de situatie van iedere cliënt regelmatig te evalueren en, waar nodig, aan te passen. 

Niet alleen door onze jarenlange samenwerking met zorginstellingen en hulpverleners, maar ook door een grote vertrouwdheid met relevante instanties als rechtbanken, zorgkantoren, UWV, gemeentes en financiële instellingen. We weten dus als geen ander hoe de persoonlijke en financiële belangen behartigd moeten worden van mensen die daar zelf op enigerlei wijze niet toe in staat zijn.

 

Doelgroep

De mensen waarvoor wij werken, kunnen worden opgedeeld in een aantal categorieën, die gezamenlijk onze doelgroep vormen:

  • Mensen met een verstandelijke beperking.
  • Dementerende ouderen.
  • Ouderen die in een zorginstelling verblijven.
  • Mensen met een verslaving.
  • Mensen met een psychiatrische aandoening.
  • Mensen met financiële problemen of die hun eigen financieel overzicht kwijt zijn.
login