Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een lijst met meest gestelde vragen. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Staat uw vraag hier niet tussen? Vul dan het contactformulier in en wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Wordt uw bewindvoerder gecontroleerd?

Het toezicht op uw bewindvoerder berust bij de kantonrechter. Uw bewindvoerder is verplicht binnen drie maanden na zijn benoeming een beschrijving in te leveren van de goederen die onder bewind zijn gesteld. Dit heet een boedelbeschrijving. In de boedelbeschrijving wordt een opsomming gemaakt van alle zaken die onder het bewind vallen.

De boedelbeschrijving krijgt u thuisgestuurd met het verzoek deze te ondertekenen. Zodra de kantonrechter de boedelbeschrijving heeft goedgekeurd, neemt hij een besluit over wanneer uw bewindvoerder weer verantwoording moet afleggen.

In de regel legt de kantonrechter een jaarlijkse verantwoording op. Dat betekent dat uw bewindvoerder ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven moet inleveren met de actuele stand van de bankrekeningen en de schulden. De jaarlijkse verantwoording wordt de ‘rekening & verantwoording’ genoemd. Deze verantwoording krijgt u, net als de boedelbeschrijving, thuisgestuurd met het verzoek deze te ondertekenen.

Waarom kost een bewindvoerder geld?

Als u zelf uw administratie bijhoudt en zelf uw geld beheert, kost dat tijd. Het kost een bewindvoerder ook tijd om dat voor u te doen. Uw bewindvoerder mag hiervoor een wettelijk vastgesteld bedrag per maand in rekening brengen.

Indien u moet rondkomen van een minimum inkomen, kan er Bijzondere Bijstand worden aangevraagd bij de sociale dienst van uw gemeente. Uw bewindvoerder vraagt deze Bijzondere Bijstand voor u aan.

Een andere bewindvoerder of ontheffing van de bewindvoerder, hoe gaat dat?

Uw bewindvoerder wordt aangesteld en ook weer ontheven van zijn of haar taak door de rechtbank. Als u niet tevreden bent over uw bewindvoerder dan kunt u bij de rechtbank om een andere bewindvoerder of om ontheffing van uw bewindvoerder vragen. U kunt zelf uw voorkeur voor een andere bewindvoerder opgeven. Indien uw bewindvoerder door de rechtbank wordt ontheven en er wordt geen andere bewindvoerder aangesteld, betekent dit voor u dat u niet meer onder beschermingsbewind staat.

De rechtbank waar uw woonplaats onder valt, is het aanspreekpunt in geval van een ontheffing van uw bewindvoerder of verzoek om een andere bewindvoerder. U kunt gevraagd worden om naar de rechtbank te komen. Soms worden aanvragen schriftelijk afgehandeld. Wanneer u naar de rechtbank gaat, is het handig om een vertrouwenspersoon mee te nemen.

Hoe vraag ik bewindvoering aan?

Mocht u een aanvraag voor bewindvoering willen indienen, dan kunt u of uw hulpverlener telefonisch contact met ons opnemen via 050 – 30 50 899 Met één van onze medewerkers wordt samen met u en eventueel uw hulpverlener uitgezocht of deze aanvraag mogelijk is.

Als de aanvraag akkoord is, wordt er een aanmeldpakket opgestuurd.

Hoe vraag ik curatele aan?

Slechts in uitzonderlijke gevallen voeren wij curatele uit. De aanvraag voor curatele verloopt niet via Senturra Bewindvoering, maar via de kantonrechter. Deze bepaalt of de aanvraag gehonoreerd wordt. Senturra Bewindvoering geeft enkel een bereidverklaring af. Voor informatie hierover willen we u verwijzen naar http://www.rechtspraak.nl formulier downloaden..

Zodra wij een beschikking hebben ontvangen van de rechtbank, pakken wij onze verplichtingen als curator op.

Hoe verloopt het contact met uw bewindvoerder?

U kunt telefonisch en via de e-mail met uw bewindvoerder contact opnemen. Uw bewindvoerder is van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 12:30 uur bereikbaar op telefoonnummer 050 – 301 78 84.

Via de e-mail is uw bewindvoerder van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 16:30 uur te bereiken.

Daarnaast bestaat er altijd de mogelijkheid voor aanvullend contact met uw bewindvoerder in de vorm van een huisbezoek of een afspraak bij Senturra Bewindvoering op kantoor.

Wat mag u van uw bewindvoerder verwachten?

Uw bewindvoerder zal de volgende taken voor u uitvoeren: inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;

-opstellen van een budgetplan;

-informatie inwinnen of gegevens wijzigen bij diverse relevante instanties;

-controleren eigen bijdrage AWBZ;

-aanpassen van beslagvrije voet indien er beslag ligt op inkomsten;

-aanvragen van kwijtscheldingen;

-aanvragen van bijzondere bijstand;

-treffen van betalingsregelingen;

-aanvragen van toeslagen;

-aflossen van uw schulden, indien mogelijk;

-aanvragen schuldenregeling of schuldsanering, indien mogelijk;

-belastingaangifte doen;

-informeren en adviseren bij juridische zaken;

-eventueel regelen verzekeringen.

Wat verwacht uw bewindvoerder van u?

Uw bewindvoerder verwacht van u dat:

- u geen (nieuwe) schulden maakt;

- u post die uw bewindvoerder nodig heeft, op tijd doorstuurt;

- u geen aankopen doet of contracten afsluit zonder overleg met uw bewindvoerder.

- u wijzigingen in uw leefsituatie tijdig aan uw bewindvoerder doorgeeft.

Wat kost bewindvoering?

Senturra bewindvoering is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK) stelt ieder jaar de tarieven vast die wij mogen hanteren.

Tarieven bewindvoering 2020:

Eenmalige intake-kosten: € 402,93

Jaarlijkse kosten voor 1 persoon zonder schulden: € 1.395,12

Jaarlijkse kosten voor 1 persoon met schulden: € 1.805,28

Jaarlijkse kosten voor echtpaar of economische eenheid zonder schulden: € 1.674,60

Jaarlijkse kosten voor echtpaar of economische eenheid met schulden: € 2.165,88

Eenmalige kosten voor einde bewind (eindrekening & verantwoording indienen bij rechtbank): € 246,84

Hierboven genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Naast deze bedragen kan het zijn dat er eenmalige kosten worden berekend voor bijvoorbeeld het regelen van een verhuizing of extra werkzaamheden in verband met problematische schulden. Indien nodig, kan uw bewindvoerder bijzondere bijstand voor u aanvragen voor het betalen van bovenstaande kosten.

login