Zelfredzaamheid

Wat is financiële zelfredzaamheid
Wanneer u onderbewind gesteld bent, zorgt u er samen met uw bewindvoerder voor dat u uw schulden aflost en dat u uw financiële situatie stabiliseert. Wanneer u alles op orde heeft, bestaat er de mogelijkheid om de bewindvoering weer op te heffen. U moet dan echter wel aan twee belangrijke voorwaarden voldoen:

 • De reden(en) waarom u onderbewind bent gesteld zijn niet meer van toepassing.
  Dit betekent dat uw psychische, geestelijke en/of lichamelijke beperking(en) geen belemmering meer voor u vormen om zelf uw financiële belangen te behartigen.
 • U bent in staat zelf uw financiële zaken te behartigen, u bent financieel zelfredzaam.
  Om uw financiële zelfredzaamheid op het gewenste niveau te brengen, zult u moeten werken aan uw vaardigheden en uw kennis op dat gebied. Senturra Bewindvoering biedt u daarvoor een uitgebreid en uitgebalanceerd traject.

Wat is financiële zelfredzaamheid?
Financiële zelfredzaamheid houdt in dat u in staat bent uw financiële situatie permanent op orde te houden. Dat betekent niet alleen dat u zelf geldzaken moet kunnen regelen maar ook dat u weet op welke momenten u de hulp van anderen (experts) moet inroepen. Zo is het verstandig om voor het uitvoeren van de belastingaangifte een belastingconsulent in te schakelen.

Andere concrete zaken die onder de noemer financiële zelfredzaamheid vallen zijn:

 • Het in balans houden van de inkomsten en uitgaven;
 • Het op de juiste manier afhandelen van de administratie;
  • het aanvragen van kwijtscheldingen
  • het aanvragen van vergoedingen
  • hoe te handelen bij een eventuele inkomensverandering.

Waarom is financiële zelfredzaamheid belangrijk?
In de eerste plaats is het natuurlijk voor uzelf prettig dat u zelfstandig uw geldzaken kunt regelen. Daarnaast is het een van de voorwaarden die aan u gesteld worden wanneer u de onderbewindstelling wilt opheffen. De andere voorwaarden zijn:

 • Er bestaat geen grond meer om u onder bewind te houden;
 • U heeft uw financiële situatie op orde (gebracht);
 • Uw schulden zijn opgelost.

Hoe financieel zelfredzaam bent u?
Samen met uw bewindvoerder kunt u beoordelen in welke mate u financieel zelfredzaam bent en op welke punten u zich zou moeten verbeteren. Senturra Bewindvoering heeft daarvoor een checklist samengesteld. Aan de hand van die checklist kunt u een aantal zaken toetsen:

 • vaardigheden
 • kennis
 • houding
 • gedrag

Uw financiële vaardigheden en kennis vormen de basis van de checklist maar ook houding en gedrag zijn twee belangrijke onderdelen die getoetst worden. Zo is een positieve houding noodzakelijk om (nieuwe) financiële problemen te voorkomen. Daarmee wordt onder meer bedoeld: het hanteren van een langetermijnvisie, een lage verleidingsgevoeligheid en een hoge spaarbehoefte.  Goed gedrag is belangrijk omdat het u in staat stelt uw vaardigheden en kennis op de juiste wijze in praktijk te brengen.

Hoe beter u op deze vier onderdelen scoort hoe groter uw financiële zelfredzaamheid. Als blijkt dat uw scores (te) laag zijn, is het raadzaam samen met Senturra Bewindvoering een traject in te gaan om uw financiële zelfredzaamheid naar het gewenste niveau te brengen.

Hoe ziet het traject eruit?
Als u in aanmerking komt voor het financiële zelfredzaamheidtraject kunnen wij een afspraak voor u inplannen. Samen met uw bewindvoerder brengt u dan in kaart welke punten u al beheerst en aan welke punten u nog moet werken. Deze punten noemen we competenties. Daarnaast geeft uw bewindvoerder aan de hand van een stappenplan aan wat u van hem kunt verwachten en wat er precies van u verwacht wordt. Verder monitort de bewindvoerder het traject en legt dat vast. Als u het traject geheel en met goed gevolg heeft doorlopen, zal uw bewindvoerder de rechtbank positief adviseren ten aanzien van uw zelfredzaamheid.

Hoe lang duurt een traject?
We kunnen vooraf niet beoordelen hoeveel tijd een traject in beslag zal nemen. De reden daarvoor is dat ieder individu in zijn eigen tempo zijn competenties ontwikkelt.

Ik ben (gedeeltelijk) zelfredzaam, wat nu?
Als u het traject doorlopen heeft en u en uw bewindvoerder komen tot de conclusie dat u zelf uw financiën weer kunt beheren dan kunt u aan de rechtbank vragen uw onderbewindstelling op te heffen. U moet dan overigens tegelijkertijd aan drie andere voorwaarden voldoen. Welke dat zijn kunt u vinden onder het kopje: ‘Waarom is financiële zelfredzaamheid belangrijk?’

Een andere denkbare situatie is dat het u ondanks alles niet (geheel) lukt om uw eigen financiën weer te beheren maar dat bewind een te zware maatregel voor u is. In dat geval kan Senturra Bewindvoering u budgetbeheer aanbieden; u kunt dit samen met uw bewindvoerder bespreken. In ieder geval is het van belang dat vóórdat het bewind kan worden opgeheven er voor een andere passende maatregel is gekozen – zoals budgetbeheer.

Ik ben niet zelfredzaam, wat nu?
U heeft het traject doorlopen en het blijkt dat het u niet lukt zelf uw financiën (weer) te beheren. In dat geval blijft u bij ons onderbewind. Samen met uw bewindvoerder kunt u dit bespreken. Onze bevindingen communiceren we met de rechtbank.

 

Ga naar nieuwsoverzicht >

Nieuws

login